Chi tiết tin - Xã Triệu Thượng - Triệu Phong

Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử xã Triệu Thượng

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 81
  • Tổng truy cập 2.668.399

Đảng bộ xã Triệu Thượng tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng, sơ kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 20123; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

10:16, Thứ Tư, 13-12-2023

Ngày 25/7/2023, Đảng bộ xã Triệu Thượng tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng, sơ kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 20123; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Về dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Huyện, phụ trách địa bàn xã; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ xã.

Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Việt Dũng – UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, phụ trách địa bàn xã đã trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho đồng chí Bùi Thị Sửu – chi bộ Thượng Phước, Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Lân – chi bộ KV2 Nhan Biều.

 

Toàn cảnh hội nghị

 


     Báo cáo sơ kết công tác XDĐ và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2023, đồng chí Phan Văn Phùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy thay mặt BTV Đảng ủy đã đánh giá những kết quả đã đạt được của toàn Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm 2023. Đảng ủy đã bám sát sự lãnh đạo của Huyện ủy và thực tiễn tình hình địa phương, Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Huyện ủy, Đảng ủy xã về nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN năm 2023; kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản và triển khai thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo theo kế hoạch, nội dung, đối tượng và thời gian quy định. Tổng giá trị sản xuất các ngành 6 tháng đầu năm đạt 246 tỷ đồng, đạt 52,9% kế hoạch, trong đó: trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp đạt 63,3 tỷ đồng, đạt 43,4% kế hoạch;
CN, TTCN, TMDV là 182,7 tỷ đồng, đạt 57,3% so với kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng 440,1 ha, giảm 1,8 ha so với cùng kỳ năm trước , do ảnh hưởng của gió lốc ngày 21/4/2023, trên địa bàn xã có 78,6 ha lúa bị đỗ ngã thiệt hại từ 30-70%, diện tích ngô bị thiệt hại 27,5 ha.  Cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch theo hướng tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả, các mô hình kinh tế cho năng suất cao tiếp tục được chỉ đạo mở rộng và phát triển. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh.

Công tác xây dựng chính quyền luôn được chú trọng, HĐND xã tổ chức các kỳ họp đảm bảo theo Luật định, UBND xã tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý; chủ động xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tiếp tục chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước tạo được nhận thức mới cho đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

UBMT và các đoàn thể chính trị - xã hội xã tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, quan tâm công tác xây dựng tổ chức vững mạnh; tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác gắn với triển khai thực hiện các nội dung ký cam kết trách nhiệm với Ban thường vụ Đảng uỷ; tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.  

Công tác xây dựng Đảng được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế, từng bước nâng cao chất lượng mọi mặt. Tiếp tục thực  hiện có hiệu quả các kế hoạch, quy định về nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Chú trọng công tác giáo dục, nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy đã bám sát các nội dung cam kết về thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với Ban Thường vụ Huyện ủy. Đảng ủy xã đã cụ thể hóa các nội dung ký cam kết, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các ban, ngành theo trách nhiệm thẩm quyền. Lãnh đạo, chỉ đạo UBND, UBMTTQVN xã và các đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP, AN và công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023. Chỉ đạo đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.


         Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy xã đã chỉ đạo định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023, bên cạnh các nhiệm vụ đã được nêu, đồng chí nhấn mạnh cần tăng cường sự lãnh chỉ đạo toàn diện, tuyệt đối trên tất cả các lĩnh vực, có giải pháp cụ thể đối với các ngành trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản, ngành nghề dịch vụ, công tác tài chính - tín dụng và xây dựng kiến thiết cơ sở vật chất hạ tầng thực hiện theo đúng tinh thần của nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.
       UBND xã cụ thể hóa các nội dung, phân khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho các ban ngành đoàn thể, các thôn, khu vực dân cư, hợp tác xã. Hội đồng nhân dân xã thường xuyên giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết của HĐND nhằm đạt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã đề ra.
       
Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 21 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị kháo XII “ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, thanh thiếu niên, học sinh.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tuyên giáo, dân vận của hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác phát triển đảng viên.

 

Các tin khác