Chi tiết tin - Xã Triệu Thượng - Triệu Phong

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2024)

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập 1
 • Hôm nay 22
 • Tổng truy cập 2.680.307

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ CAO - NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

9:36, Thứ Ba, 22-11-2022

CCHC là những thay đổi có tính hệ thống, lâu dài và có mục đích nhằm làm cho hệ thống hành chính nhà nước hoạt động tốt hơn, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ quản lý xã hội của mình.

 

 1. Nhiệm vụ CCHC gồm có 06 nội dung cụ thể:
 • Cải cách thể chế
 • Cải cách thủ tục hành chính
 • Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước
 • Cải cách chế độ công vụ
 • Cải cách tài chính công
 • Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử

Trong các nhiệm vụ trên, nhiệm vụ Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử

đang được Đảng, Chính phủ xem là nhiệm vụ hàng đầu, là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH, ANQP; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

          Đối với UBND xã, nhiệm vụ xây dựng và phát triển chính quyền điện tử được thể hiện ở việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, dịch vụ bưu chính công ích và đang trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử, biên lai điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã.

Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ, cụ thể:

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

DVCTT mức độ 3 và mức độ 4 là DVCTT mức độ cao, được công bố trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tại địa chỉ: https://dichvucong.quangtri.gov.vn đã UBND xã đã triển khai tổ chức thực hiện từ 2020.

VIỆC THỰC HIỆN DVCTT MỨC ĐỘ CAO MANG LẠI NHIỀU LỢI ÍCH:

- Nếu trước đây, muốn đăng ký thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Nay, với phương thức Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở nơi làm việc; việc thực hiện gửi hồ sơ cần giải quyết 24/24 giờ trong ngày đến các cơ quan hành chính nhà nước tại bất cứ đâu, chỉ cần có kết nối internet, trên một địa chỉ duy nhất là Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Quảng Trị: https://dichvucong.quangtri.gov.vn.

- Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3) hoặc được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

Như vậy thì người dân sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại; làm chủ được thời gian nộp hồ sơ; chi phí gián tiếp trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là tránh được tệ nạn nhũng nhiều, quan liêu, phiền hà… từ những cán bộ công quyền. Ngoài ra, thông qua mạng internet, tổ chức, người dân, doanh nghiệp có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ, biết được hồ sơ của mình đang ở khâu nào trong quy trình xử lý. Ngày gửi, hồ sơ gửi đã đúng chưa, hồ sơ cần bổ sung (nếu thiếu), ngày nhận kết quả... được hiển thị minh bạch rõ ràng

Hiện nay, UBND tỉnh đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công đối với cấp huyện là 181 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, đối với cấp xã là 82 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Bên cạnh đó, UBND huyện và UBND xã đã phối hợp với Bưu điện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

Mặc dù đã thấy rõ được những lợi ích của Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhưng việc triển khai thực hiện, hướng dẫn người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

 1. Muốn thực hiện DVCTT mức độ cao, người dân phải thực hiện việc đăng ký tài khoản trên DVCTT. Việc đăng ký này yêu cầu cung cấp số điện thoại chính chủ nên gặp nhiều vướng mắt và khó khăn
 2. Thứ nhất, địa bàn xã thuộc vùng nông thôn, việc tiếp cận CNTT của người dân chưa cao. Nếu như thực hiện DVCTT cần có các thiết bị công nghệ thông minh và thành thạo việc sử dụng.
 3. Tâm lý người dân muốn tận tay cầm kết quả thực hiện TTHC, gửi qua bưu điện sợ thiếu hồ sơ, mất mát

GIẢI PHÁP

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân lợi ích của việc thực hiện DVCTT mức độ 3, mức độ 4

- Hiện nay, UBND xã đã phối hợp với Công an xã triển khai thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ công tác triển khai Đề án theo Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính Phủ với mục đích đưa đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến gần người dân. Triển khai các nội dung về chuyển đổi số phù hợp với đặc thù của địa phương; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực.

Để triển khai các nhiệm vụ đã đặt ra cần đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, rất cần sự chung tay của các ban ngành đoàn thể, chính quyền thôn/KVDC.

 

Các tin khác